Resveratrol, Kuersetin, Ketaşin, Epikateşin Miktarları